Archiwum Polityki

Kto ty jesteś? Niemiec mały!

Na liście pojęć najgorzej kojarzących się z II wojną volksdeutsche znajdują się w ścisłej czołówce. Nadszedł czas, aby spojrzeć na tę kwestię nieco chłodniejszym okiem, nie oceniać jej tylko przez pryzmat zdrady. Nieraz bowiem bezzasadnie przykładamy do międzywojennej – i wojennej – Polski współczesną miarę.

Świadomość narodowa w dwudziestoleciu międzywojennym często była słaba nie tylko u mieszkańców Polesia, ale także Polski centralnej, którzy pytani w powojennych obozach, czy są Polakami czy Niemcami, odpowiadali nieraz, że są „tutejsi” lub „ewangelicy”. Z drugiej zaś strony jeden z czołowych działaczy niemieckich w II Rzeczypospolitej Albert Breyer zginął we wrześniu 1939 r. jako polski oficer.

Najbardziej krytyczny stosunek do VD mieli mieszkańcy Polski centralnej.

Polityka 36.2003 (2417) z dnia 06.09.2003; Historia; s. 64
Reklama