Archiwum Polityki

Więcej pracy

Późną wiosną wśród zainteresowanych rynkiem pracy Polaków pojawił się lekki optymizm. Według sondażu CBOS coraz więcej osób (o 8 proc. więcej niż w zeszłym roku) jest przekonanych, że nadejdzie wreszcie wyczekiwana poprawa i zdobycie pracy przestanie być wyczynem. Po raz pierwszy od października 2001 r. więcej jest w tej sprawie optymistów (26 proc.) niż pesymistów (17 proc.). Bardziej optymistycznie od innych nastawieni są respondenci, którzy z pracą mają mniej problemów, czyli zatrudnieni na własny rachunek (ale poza rolnictwem), przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji, mieszkańcy wielkich miast.

Polityka 29.2004 (2461) z dnia 17.07.2004; Społeczeństwo; s. 74
Reklama