Archiwum Polityki

Olśnienia i refleksje

Julia Hartwig, Trzecie błyski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 82

Nowy tomik Julii Hartwig to kontynuacja formy, którą poetka zastosowała już z powodzeniem w swoich „Zwierzeniach i błyskach” sprzed kilku lat. Książka stanowi – na pozór chaotyczny – zbiór własnych myśli, aforyzmów, lirycznych drobiazgów, bon motów, migawkowych obserwacji czy spostrzeżeń, przetykany cytatami z dzieł wybitnych artystów (pisarzy, malarzy czy kompozytorów), ale również wyimkami z ich listów, dzienników, pamiętników i rozmaitych publicznych wypowiedzi.

Polityka 39.2008 (2673) z dnia 27.09.2008; Kultura; s. 69