Archiwum Polityki

Pakty dla wsi

Rząd podpisał porozumienie z organizacjami rolników. Zaakceptowały je kółka rolnicze i Solidarność RI. Tekst umowy podarł publicznie szef Samoobrony wzywając następnie rząd do dymisji, a Sejm do samorozwiązania. Lepper otwarcie nawołuje do rewolty i marszu chłopów na Warszawę.

Spisane z rolniczymi związkami porozumienie okrzyknięto już początkiem paktu dla wsi i rolnictwa. Przyrównano go nawet do paktu o przedsiębiorstwie, jaki za rządów Hanny Suchockiej Jacek Kuroń negocjował z pracowniczymi związkami zawodowymi. Dla historycznej już prawdy warto przypomnieć, że z tamtego paktu po dojściu do władzy koalicji SLD-PSL nic prawie nie zostało i jeżeli czegoś nie realizowano, to właśnie tego paktu.

Do paktów trzeba jednak po pierwsze partnerów. Tych na wsi nie ma.

Polityka 8.1999 (2181) z dnia 20.02.1999; Kraj; s. 18