Archiwum Polityki

Perswazje i wycinki

Poeta ks. Jan Twardowski przeżywa apogeum swojej popularności. Parę lat temu nakłady jego książek osiągnęły pół miliona egzemplarzy. Teraz doszły podobno do miliona. Są to, jak na poetę, liczby niebotyczne. Ks. Twardowski pracuje niestrudzenie, chociaż przekroczył osiemdziesiątkę. Najwyraźniej Bóg wierzy w Jana Twardowskiego. Bo to mało: wierzyć w Boga. Trzeba przede wszystkim, żeby Bóg wierzył w człowieka, konkretnego człowieka. I oto Bóg wierzy w Jana Twardowskiego, i wierzy mu jako księdzu i poecie.

Polityka 8.1999 (2181) z dnia 20.02.1999; Perswazje i wycinki; s. 49