Archiwum Polityki

Sprawdź się, kto może

Nauka polska przystępuje do największego programu współpracy międzynarodowej na świecie. O jego niekwestionowanej wielkości decyduje zarówno zaangażowany potencjał badawczy, jak i pieniądze.

Wszystkie negocjacje i uzgodnienia już się odbyły. Lada dzień Rada UE udzieli formalnej odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej w sprawie włączenia Polski i dziesięciu innych krajów starających się o przystąpienie do Unii (Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) do V Programu Unii Europejskiej (patrz ramka). Lada tydzień Komisja ogłosi pierwsze konkursy na projekty badawcze (call for proposals), do których nasze zespoły i placówki naukowe będą mogły przystąpić po spełnieniu warunków obowiązujących wszystkich partnerów.

Polityka 10.1999 (2183) z dnia 06.03.1999; Społeczeństwo; s. 76