Archiwum Polityki

W górę, to znaczy w dół

W gospodarce – wiosna, w nastrojach – przymrozek

Znakomitym wskaźnikom gospodarczym towarzyszą coraz gorsze nastroje: tylko w marcu wskaźnik optymizmu konsumentów (badanie prowadzi Ipsos) spadł o kolejne 3 punkty, głównie z powodu... najgorszych od 12 lat ocen sytuacji gospodarczej w kraju. Skąd bierze się ten dramatyczny rozziew między statystyką a odczuciami?

Podejrzenie, że statystycy coś pokręcili (szczególnie żywe u starszej części społeczeństwa), trzeba odrzucić. To już nie te czasy! GUS od lat liczy wszystko zgodnie z międzynarodowymi standardami i mówi prawdę, wygodną czy nie.

Polityka 13.2004 (2445) z dnia 27.03.2004; Komentarze; s. 17