Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Jan Guz (48 l.) zastąpił Macieja Manickiego na stanowisku przewodniczącego OPZZ. Technik mechanik obróbki skrawaniem, politolog po Akademii Nauk Społecznych i absolwent podyplomowych studiów menedżerskich. Był m.in. zastępcą komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Białej Podlaskiej i pracownikiem spółdzielczości pracy. Od 1982 r. w strukturach zakładowych i ponadzakładowych OPZZ, od 1997 r. wiceprzewodniczący OPZZ. Był jedynym kandydatem na swoje nowe stanowisko.

Dr Bogusław Grabowski (45 l.) został prezesem PTE Skarbiec-Emerytura. Zastąpił Jarosława Bauca (b. ministra finansów).
Ukończył studia z ekonometrii i statystyki w Uniwersytecie Łódzkim oraz studia ekonomiczne na Uniwersytecie Windsor w Ontario w Kanadzie. Od 1985 r. pracuje w Katedrze Ekonomii UŁ. Specjalizuje się w teorii makroekonomii i polityce pieniężnej. W l. 1989–90 główny specjalista w Powszechnym Banku Gospodarczym. Następnie doradca prezesa LG Petro Bank SA. W 1993 r. wicewojewoda łódzki. W l. 1993–97 wiceprezes i prezes Petrobank SA. Ostatnio (przez 6-letnią kadencję) był w Radzie Polityki Pieniężnej przy NBP.

Ponadto

• Dowódcą trzeciej zmiany wielonarodowej dywizji w Iraku będzie gen. dyw. Andrzej Ekiert, obecny szef generalnego zarządu rozpoznania wojskowego Sztabu Generalnego WP.

• Dr Józef Płoskonka (b. wiceminister w MSWiA z rządu premiera Jerzego Buzka) został p.o. dyrektora śląskiej delegatury NIK.

• Po rezygnacji Wiesława Walendziaka (PiS) z mandatu poselskiego jego miejsce w Sejmie zajęła Jolanta Szczypińska, pielęgniarka ze Słupska, ostatnio dyrektorka biura posłów PiS w tym mieście.

• W Senacie ślubowanie złożył Stanisław Huskowski (PO).

Polityka 18.2004 (2450) z dnia 01.05.2004; Ludzie i wydarzenia; s. 20
Reklama