Archiwum Polityki

Strona parkinsoników

Nie ma normy poprawności językowej, ale jest niewątpliwa potrzeba określenia zbiorowości ok. 120 tys. Polaków cierpiących na chorobę Parkinsona. Po siedmiu latach życia z tą chorobą postanowiłem opracować i uruchomić serwis informacyjny pod adresem www.parkinson.net.pl. Chorzy mogą tam nawiązywać kontakty, zadawać pytania, opisywać swoje problemy, poszukiwać pomocy. Opiekę medyczną sprawuje prof. dr Urszula Fiszer.

Jerzy Łukasiewicz

Polityka 51.2003 (2432) z dnia 20.12.2003; Listy; s. 162
Reklama