Archiwum Polityki

Dawanie ma branie

Czy kapitalista może być zbawiony? Albo, mówiąc mniej groźnie, czy można prowadzić biznes nie tylko w zgodzie z zasadami rynku, ale i etyki? Także w Polsce pytania o społeczną odpowiedzialność firm i ich właścicieli stają się coraz bardziej natarczywe.

W świecie wyznawcy idei odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, w popularnym skrócie CSR) stowarzyszają się, organizują międzynarodowe spotkania, wydają czasopisma i książki, wchodzą ze swoimi programami do wyższych uczelni. Tworzą coraz szerszy, choć ciągle elitarny krąg, do którego po prostu wypada aspirować. Odpowiedzialny biznes wyłania się z ich deklaracji jako dobrowolnie przyjęty imperatyw prowadzenia firmy w zgodzie z zasadami etyki i respektem dla środowiska naturalnego oraz dzielenia się zyskami ku pożytkowi społecznemu.

Polityka 42.2003 (2423) z dnia 18.10.2003; Społeczeństwo; s. 90