Archiwum Polityki

Nominacje • Denominacje

• Premier odwołał Sergiusza Najara ze stanowiska wiceministra infrastruktury i powołał prof. Janusza Zaleskiego (w l. 1992–98 wojewoda wrocławski) na stanowisko przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

• Bp Stanisław Ryłko (od 16 lat pracuje w różnych watykańskich instytucjach) został przez papieża podniesiony do godności arcybiskupa i mianowany przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Świeckich.

• Prof. Józef Modelski, dyrektor Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, został przewodniczącym Rady Telekomunikacji, organu opiniodawczo-doradczego prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Polityka 45.2003 (2426) z dnia 08.11.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 15
Reklama