Archiwum Polityki

Polska nie potrafi się promować w świecie

Tracimy przez to wiele, bo coraz częściej omijają nas zagraniczni inwestorzy. Sytuację w tej dziedzinie ma zmienić nowa instytucja: Polska Agencja Promocji Gospodarczej (PAPG), która zastąpi Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. PAPG będzie wyposażona w szersze kompetencje niż jej poprzedniczka. Ma posiadać pełnomocnictwa rządu do przedstawiania inwestorom pełnej oferty inwestycyjnej. Zajmie się też wspomaganiem współpracy między firmami zagranicznymi i krajowymi, a także polskimi uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Polityka 45.2003 (2426) z dnia 08.11.2003; Gospodarka; s. 32
Reklama