Archiwum Polityki

Czas odnaleziony

++

Czy można w ciągu godziny przedstawić na scenie choćby jeden tom z dzieła Prousta „W poszukiwaniu straconego czasu”? Na Scenie Prezentacje próbę taką podjęto z okazji jubileuszu 25-lecia teatru, od lat specjalizującego się w repertuarze francuskim. Niepokojącą, psychologiczną prozę adaptowała Katarzyna Skawina, a reżyserował Andrzej Domalik. Jak salony francuskiej arystokracji w przededniu I wojny pokazać w starym fabrycznym wnętrzu?

Polityka 45.2003 (2426) z dnia 08.11.2003; Kultura; s. 66
Reklama