Archiwum Polityki

Wirusem w raka

Zmorę ludzkości, wirusy, można wykorzystać do walki z inną zmorą – rakiem. Wykorzystując metody inżynierii genetycznej naukowcy konstruują „pociski wirusowe”, które trafiają do wnętrza komórek nowotworowych i rozrywają je od środka albo włączają w nich geny zwiększające podatność na tradycyjną chemioterapię. Przy tym nie szkodzą zdrowym tkankom. Terapia wirusowa dała obiecujące wyniki w badaniach na zwierzętach i niektóre jej strategie weszły już w stadium prób klinicznych.

Polityka 45.2003 (2426) z dnia 08.11.2003; Nauka ; s. 78
Reklama