Archiwum Polityki

Pan to jesteś Chevalier

Młodość nie powinna zawstydzać starości – powiada Księga. Trudno w to uwierzyć: Bohdan Łazuka skończył sześćdziesiąt pięć lat. Piękny wiek, zgoda, ale czy Bohdan Ł. w ogóle nadaje się na nestora godnie rozpartego w fotelu z laurowym wieńcem na czole? Ten wieniec bywa zwykle wieńcem cierniowym; w przeciwieństwie do innych społeczności kult gwiazd jest u nas sezonowy, nie stanowi oparcia dla pamięci, nie staje się refrenem wzruszeń. Patrząc na idola sprzed lat widzowie i słuchacze spotykają siebie.

Polityka 45.2003 (2426) z dnia 08.11.2003; Groński; s. 114
Reklama