Archiwum Polityki

Kto mi ukradł rezonans?

Tego jeszcze w historii Nagród Nobla nie było: jeden z naukowców amerykańskich poczuł się pokrzywdzony tegorocznym werdyktem i wydał około 300 tys. dol. na płatne ogłoszenia, w których domaga się naprawienia wyrządzonej mu krzywdy.

Kilka godzin po ogłoszeniu nazwisk tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii jeden z nich dr Peter Agre z Johnes Hopkins University School of Medicine w Baltimore pojawił się przed gronem dziennikarzy i kolegów, sięgnął po mikrofon i złożył oświadczenie, które wywołało chwilową konsternację: „Ja nie wykonałem tych badań – stwierdził z kamienną twarzą – parzyłem tylko kawę i ostrzyłem ołówki, a prawdziwą robotę wykonali moi młodzi współpracownicy, często siedząc w laboratorium do późnej nocy”.

Polityka 46.2003 (2427) z dnia 15.11.2003; Nauka ; s. 80
Reklama