Archiwum Polityki

Wzmóc moc płuc

AIDS, SARS, SM czy WZW – te budzące lęk skróty są dobrze znane. Kto jednak słyszał o POChP – chorobie, na którą rocznie umiera 15 tys. osób w Polsce i ponad dwa miliony na świecie?

W odróżnieniu od wirusowego zapalenia wątroby (WZW), zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS) albo zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) – POChP nie wywołuje żaden wirus. W odróżnieniu od sclerosis multiplex (SM) można się jej nabawić niemal wyłącznie na własne życzenie. Jej pełna nazwa – przewlekła obturacyjna choroba płuc – brzmi tajemniczo i niewiele mówi. Być może, gdyby lekarze częściej używali w nazewnictwie chorób języka, którym na co dzień mówią pacjenci, łatwiej byłoby uświadomić to zagrożenie?

Polityka 46.2003 (2427) z dnia 15.11.2003; Społeczeństwo; s. 90
Reklama