Archiwum Polityki

Chaos po narodzinach

Dzieci przychodzące na świat z mózgiem mniejszym niż u przeciętnego noworodka, u których w pierwszym roku życia następuje gwałtowny jego wzrost, są bardziej zagrożone autyzmem – twierdzą amerykańscy naukowcy.

Ciągle nie wiadomo, skąd bierze się autyzm. Wśród licznych hipotez trzeba odróżnić te, które są wciąż spekulacjami, od już potwierdzonych w badaniach, takich jak powikłania ciąży i porodu. W przypadku tej choroby nie ma mowy o regule OGOD (one gene – one disorder), zgodnie z którą dane zaburzenie można przypisać jednemu konkretnemu genowi.

Autyzm nie jest dziedziczną chorobą w potocznym rozumieniu

– mówić można raczej o genach predysponujących do niej, a nie skazujących kogoś na nią.

Polityka 47.2003 (2428) z dnia 22.11.2003; Społeczeństwo; s. 92