Archiwum Polityki

Podarunek Wąsacza

Przewidziany na ten rok budżet Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie nieco tylko przekracza kwotę 1 mln złotych. Niespodziewanie minister skarbu Emil Wąsacz, działający jednoosobowo jako Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telewizji Polskiej SA, nakazał jej zarządowi podarować fundacji z zysku telewizji dodatkowe 17 mln złotych. Dlaczego?

Gest ministra zaskoczył nas - przyznaje prezes fundacji Wiesław Turzański. Jak twierdzi wiceprzewodniczący rady fundacji Andrzej Krawczyk: ani jej zarząd, ani też rada, o taką kwotę do ministra Wąsacza nie występowali. Ale gestem ministra powinni być też zaskoczeni płatnicy telewizyjnego abonamentu.

Co skłoniło ministra skarbu, strażnika państwowego majątku, do tak szczodrego daru? Andrzej Sankowski, doradca ministra do spraw mediów odpowiada: - Zapewne kierował się potrzebą zabezpieczenia interesu kulturowego Polaków na Wschodzie.

Polityka 46.1998 (2167) z dnia 14.11.1998; Kraj; s. 24
Reklama