Archiwum Polityki

Świat na cyfrowo

Fotografia, wideo, telewizja, telefonia, bezprzewodowe transmisje danych

Żyjemy w świecie przepełnionym informacją, informacja staje się podstawowym tworzywem nowoczesnego społeczeństwa – jego kultury, gospodarki, relacji międzyludzkich. Z kolei każdą informację można zapisać jako serię zer i jedynek, czyli przedstawić w postaci cyfrowej, zrozumiałej dla komputerowych mikroprocesorów. Teoretyczne podstawy „świata na cyfrowo” znane były od dawna, długo jednak przyszło czekać na odpowiedni rozwój technologii. Ten moment właśnie nastąpił – dzięki gwałtownemu spadkowi cen mocy obliczeniowej komputerów oraz wzrostowi szybkości transmisji danych (choćby na skutek wynalazku światłowodów).

Dodatki 26.2000 + Polityka. Style. Świat na cyfrowo (90047) z dnia 24.06.2000; s. 3