Archiwum Polityki

Cała para w aparat

W komunistycznym państwie chińskim pełnię władzy dają trzy filary: partia, aparat państwowy i armia. Prawdziwym przywódcą staje się dopiero ten, kto kontroluje wszystkie trzy instytucje.

Od początku lat 90. rysuje się w Chinach tendencja do łączenia funkcji partyjnych i państwowych. Taki był porządek rzeczy za rządów Jiang Zemina, który od listopada 1989 r. (po wydarzeniach na placu Tiananmen w Pekinie) stał na czele Komunistycznej Partii Chin jako sekretarz generalny KC, od 1992 r. dowodził Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą jako przewodniczący najwyższego organu militarnego, czyli Komisji Wojskowej KC, a od 1993 r. był przewodniczącym ChRL. W traumatycznym okresie lat 1989–1992 wyhamowany program otwarcia, reform i modernizacji Chin znalazł się pod pręgierzem krytyki ze strony partyjnych konserwatystów.

Polityka 42.2004 (2474) z dnia 16.10.2004; Świat; s. 48