Archiwum Polityki

Jasna strona nauki

Po raz czwarty jury naszego konkursu „Zostańcie z nami!” przyznało stypendia młodym naukowcom.23 laureatów otrzyma po 25 tys. zł.

Każdego, kto w Polsce wybiera żywot pracownika akademickiego, dopadają chwile zwątpienia. Nasza nagroda ma wybór tej drogi ułatwić. Od czterech lat staramy się – nie faworyzując żadnej z naukowych dyscyplin – promować najbardziej twórczych i aktywnych młodych pracowników nauki, którzy już coś w swoich dziedzinach osiągnęli, lub takich, których zawodowe plany dobrze rokują na przyszłość. W dorocznej akcji „Polityka” bierze na siebie rolę organizatora, współfundatora, a przede wszystkim kwestarza.

Polityka 42.2004 (2474) z dnia 16.10.2004; Społeczeństwo; s. 88