Archiwum Polityki

Co z tą Turcją?

W XXI w. głupio myśleć o polityceSienkiewiczem. Pan Henryk krzepiłpolskie serca opisami naszychprzewag nad dziczą kozacką i potęgą turecką,ale dziś tych wrogów Rzeczpospolitanie musi się lękać. Co innego powinnozaprzątać uwagę naszych liderów i opiniipublicznej: co możemy uczynić, by UniaEuropejska sprostała wyzwaniom naszychtrudnych czasów? Problem członkostwaTurcji w UE to jedno z najważniejszychzadań do rozwiązania. Na 6 październikawyznaczono datę ogłoszenia przez Komisję Europejską, czy zalecaona rozpoczęcie formalnych negocjacji z Turcją w sprawie jej akcesjido Unii.

Polityka 41.2004 (2473) z dnia 09.10.2004; Komentarze; s. 20