Archiwum Polityki

O parę słów za daleko

Niemal jednogłośnie Sejm przyjął uchwałę prawnie jałową, politycznie wątpliwą, a na dodatek koślawo zredagowaną. Jej polityczny sens sprowadza się do dwóch punktów. Po pierwsze: Polska nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec obywateli Republiki Federalnej. To prawda. Po drugie: rząd federalny i Bundestag powinny uznać bezprawność niemieckich roszczeń, zaprzestać kierowania obywateli niemieckich na drogę sądową lub administracyjną przeciw Polsce i przejąć na Republikę Federalną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Niemców w wyniku II wojny.

Polityka 38.2004 (2470) z dnia 18.09.2004; Komentarze; s. 17
Reklama