Archiwum Polityki

Podwojone Ja

Czasem mijamy ich na ulicy lub spotykamy w sklepie, częściej oglądamy w telewizji. Myślimy wtedy – co czują, mając obok siebie drugie Ja? Czy jednojajowe bliźniaki, identyczne genetycznie, lubią to samo, chorują na te same choroby, żyją jednakowo długo?

Monozygotyczne (jednojajowe) bliźnięta przychodzą na świat statystycznie raz na 250 urodzeń. Istnieje światowy rejestr takich bliźniąt, odbywają się ich zjazdy i towarzyskie spotkania. W latach 60. ubiegłego wieku niechciane przez rodziców bliźniaki w Stanach Zjednoczonych celowo rozdzielano i przekazywano różnym rodzinom zastępczym. Cóż za wspaniałe pole dla lekarzy i psychologów prowadzących badania na bliźniakach! W badaniach takich jako grupy porównawcze brano pod uwagę bliźniaki dwujajowe oraz normalne rodzeństwa wychowywane razem w rodzinie.

Polityka 50.2005 (2534) z dnia 17.12.2005; Nauka ; s. 83
Reklama