Archiwum Polityki

Pamiętniki emigrantów

Emigracja jest nie tylko zmianą miejsca w przestrzeni geograficznej i społecznej. To przede wszystkim próba sił i charakterów. Ludzie o mocnej osobowości, którzy wiedzą, czego chcą i konsekwentnie dążą do celu, wychodzą z tej próby zwycięsko. Słabi – zwykle przegrywają. Do takich wniosków prowadzi lektura 402 prac, które wpłynęły „Polityki” (Warszawa), „Nowego Dziennika” (Nowy Jork) oraz internetowego magazynu Polonii Świecie Nasz (Montreal). Autorzy reprezentują niemal całą Europę, obie Ameryki, Izrael, Australię i Nową Zelandię. Lektura pamiętników okazała się pasjonująca, a wybór laureatów bardzo trudny, ponieważ na wyróżnienie zasługiwało znacznie liczniejsze grono.

Jury zdecydowało o następującym podziale nagród:

• I Grażyna Hanna Sadowski (Niemcy) – 2 tys. dol.
• II Marta Błądek (USA) – 1,5 tys. dol.
• III Vera Frister (Izrael) – 1 tys. dol.
• Trzy równorzędne wyróżnienia po 500 dol. otrzymali: Helena Rajok (Polska), Grzegorz Adamowski (Francja), Marcin Chwistek (USA). Omówienie wyników konkursu na stronie internetowej.

Polityka 49.2005 (2533) z dnia 10.12.2005; Do i od redakcji; s. 108
Reklama