Archiwum Polityki

Pamiętniki emigrantów

Emigracja jest nie tylko zmianą miejsca w przestrzeni geograficznej i społecznej. To przede wszystkim próba sił i charakterów. Ludzie o mocnej osobowości, którzy wiedzą, czego chcą i konsekwentnie dążą do celu, wychodzą z tej próby zwycięsko. Słabi – zwykle przegrywają. Do takich wniosków prowadzi lektura 402 prac, które wpłynęły „Polityki” (Warszawa), „Nowego Dziennika” (Nowy Jork) oraz internetowego magazynu Polonii Świecie Nasz (Montreal).

Polityka 49.2005 (2533) z dnia 10.12.2005; Do i od Redakcji; s. 108