Archiwum Polityki

Kuratorów wyprowadzić?

Dyrektorzy szkół przestali ważyć słowa, gdy mowa o kuratorach oświaty. Cenzor, powiadają, odległy od uczniów i nauczycieli o tony dokumentów. Zamiast pomagać – wymyśla, miesza, przeszkadza. Kuratorzy twierdzą, że to zamach na nich – strażników polityki oświatowej państwa.

Kuratorzy i wizytatorzy wymyślając coraz to nowe zadania, ograniczają autonomię szkół. Powinni być wsparciem i doradcą, ale gdzie tacy są? Zamiast pomagać – przeszkadzają, zamiast doradzać – nakazują, zamiast wspierać nauczycieli w rozwiązywaniu problemów – coraz bardziej skupiają się na papierowej obsłudze samych siebie, a my jesteśmy potrzebni im tylko do wypełniania tych papierów – narzekają dyrektorzy szkół. I konstatują, że tacy nadzorcy im niepotrzebni.

Polityka 47.2005 (2531) z dnia 26.11.2005; Kraj; s. 33