Archiwum Polityki

Asprocol spod Akropolu

Każde dziecko wie, że w Unii Europejskiej trzeba brać przykład z Irlandczyków, broń Boże z Greków. Ale od Greków też można się wiele nauczyć, żeby ustrzec się tych samych błędów. Pouczające są zresztą nie tylko kiepskie rezultaty pierwszych 15 lat członkostwa Grecji w UE, lecz również jej rehabilitacja w ostatnich latach.

Tym, którzy kwitują greckie osiągnięcia pobłażliwym uśmiechem, dedykuję kilka faktów z unijnych raportów. Grecja ma od kilku lat najwyższy w Unii i znacznie wyższy od polskiego wskaźnik wzrostu gospodarczego (prawie 4 proc.) przy poziomie dochodu na głowę 70 proc. średniej unijnej wobec 40 proc. w Polsce. Bezrobocie jest prawie dwa razy niższe od polskiego. Wydajność pracy mierzona wartością towarów wytwarzanych przez jednego zatrudnionego jest prawie dwa razy wyższa. Dostęp do Internetu ma większy odsetek firm greckich niż.

Polityka 6.2003 (2387) z dnia 08.02.2003; Świat; s. 52