Archiwum Polityki

Czy psychiatra uzdrowi służbę zdrowia?

Decyzji o odwołaniu ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego oczekiwano od dawna. Premier Leszek Miller długo chronił jednak swego niepopularnego współpracownika. Ministra odwołał dopiero wtedy, kiedy ten „przekroczył swoje kompetencje zawierając porozumienie z regionalnym sekretariatem ochrony zdrowia NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W tym porozumieniu zobowiązał się do wystąpienia do Rady Ministrów o umorzenie pożyczki udzielonej w roku 2000 z budżetu państwa kasom chorych”. Zdaniem premiera rząd nie ma w tej sprawie kompetencji i minister protestujących wprowadził w błąd, a także „naruszył autorytet całej Rady Ministrów”. Za ten błąd minister zapłacił utratą stanowiska. Jego następcą został senator Marek Balicki (50 l., specjalista z zakresu psychiatrii i anestezjologii). Wiele lat pracował w szpitalach psychiatrycznych. Był dyrektorem szpitala w Drewnicy i Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Działacz Solidarności, internowany w stanie wojennym. Poseł I i II kadencji (UD i UW). W l. 1992–93 wiceminister zdrowia. W 1998 r. został doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. służby zdrowia. W 2001 r. został senatorem (z listy SLD-UP), a w 2002 r. był najgroźniejszym kontrkandydatem Lecha Kaczyńskiego w walce o fotel prezydenta Warszawy.

Polityka 4.2003 (2385) z dnia 25.01.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama