Archiwum Polityki

Państwo darowało

Państwo darowało swoim dłużnikom, na mocy ustawy restrukturyzacyjnej, 12 mld zł. Na te długi złożyło się 5,6 mld zł niezapłaconych podatków, składki na ZUS oraz należności celne. W zamian firmy, którym „odpuszczono”, odprowadzą do budżetu 700 mln zł z tytułu tak zwanej opłaty restrukturyzacyjnej. Jej wysokość wynosi od 1,5 do 15 proc. wartości zobowiązania. Z dobrodziejstw ustawy skorzystało 98 proc. firm małych, 804 średnie i 348 dużych. W sumie uratowani dłużnicy zatrudniają 350 tys. osób.

Polityka 4.2003 (2385) z dnia 25.01.2003; Gospodarka; s. 32
Reklama