Archiwum Polityki

Dusza zwierzęcia

[nie zaszkodzi przeczytać]

Eugen Drewermann: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. Tłum. Marian Leon Kalinowski. Wydawnictwo Uraeus. Gdynia 2000, s. 334

Mahatma Gandhi zachęca ludzi myślących do lektury tej książki słowami motta: „Wierzę w fundamentalną prawdziwość wszystkich wielkich religii świata. Wierzę w ich boskie pochodzenie i w to, że każda z nich była potrzebna ludowi, któremu została objawiona. I sądzę, że gdyby każdy z nas mógł odczytać pisma święte różnych wyznań tak, jak czytają je wyznawcy owych religii, to przekonalibyśmy się, iż wszystkie te pisma mają wspólne korzenie i potwierdzają siebie”.

Polityka 33.2000 (2258) z dnia 12.08.2000; Kultura; s. 57
Reklama