Archiwum Polityki

Trudna historia Żydów

[warto mieć w biblioteczce]

Piotr Kuncewicz: Goj patrzy na Żyda. Dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność. Wyd. Kopia. Warszawa 2000, s. 350

Takiej książki w języku polskim jeszcze nie mieliśmy. Choć jej autor Piotr Kuncewicz – historyk polskiej literatury współczesnej – nigdy nie był w Izraelu, to jednak niezwykłe oczytanie, również w najdawniejszej, przedchrystusowej, literaturze historycznej pozwoliło mu przedstawić dzieje Żydów od wyjścia patriarchy Abrahama z miasta Ur w Mezopotamii aż do wieku XX.

Polityka 33.2000 (2258) z dnia 12.08.2000; Kultura; s. 57
Reklama