Archiwum Polityki

Miloszević: proces tymczasowy

Al Capone został zastępczo skazany za przestępstwa podatkowe. Slobodan Miloszević został zatrzymany pod zarzutem malwersacji finansowych. W ten sposób nowym demokratycznym władzom Jugosławii ubył rywal – ciągle wpływowy i nadal cieszący się dużą popularnością. I ubyła przeszkoda w kontaktach z Zachodem – teraz wreszcie uruchomiona zostanie pomoc, uzależniana wcześniej od „rozwiązania problemu Miloszevicia”. Prawdziwym rozwiązaniem byłby proces przed niezależnym trybunałem, który bezstronnie oceniłby rolę, jaką Slobo odgrywał w ostatnich kilkunastu latach krwawej jugosłowiańskiej historii. Taki osąd bardzo przydałby się w Serbii i poza jej granicami wszystkim tym, którzy wierzą w nieustanny antyserbski spisek i nie mają najmniejszego nawet poczucia winy. Inaczej zawsze będą funkcjonować dwie prawdy, a to bardzo kruchy fundament przyszłości.

Witold Pawłowski

Polityka 14.2001 (2292) z dnia 07.04.2001; Komentarze; s. 13
Reklama