Archiwum Polityki

Priony w proszku

W Japonii pojawiły się pierwsze przypadki choroby szalonych krów. Uczeni podejrzewają, że zwierzęta mogły zostać zakażone mlekiem w proszku wzbogaconym tłuszczem wołowym. Gdyby potwierdziła się ta hipoteza, oznaczać to będzie, że nie tylko mięso czy tkanka nerwowa i kostna mogą przenosić chorobotwórcze priony.

To, że kolejne przypadki bydlęcego gąbczastego zwyrodnienia mózgu, zwanego potocznie chorobą szalonych krów, odnotowano we Włoszech, Słowenii czy na Słowacji, nie dziwi już nikogo na starym kontynencie. Jednak pojawienie się tej choroby w Japonii było niespodzianką. Pierwsza chora nieeuropejska krowa padła pod koniec września 2001 r. w prefekturze Chiba, na wschód od Tokio. To sprowokowało japońskie ministerstwo rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa do podjęcia badań przesiewowych, zgodnych z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Polityka 4.2002 (2334) z dnia 26.01.2002; Nauka; s. 60