Archiwum Polityki

Ręka w rękę

Joschka Fischer. Minister spraw zagranicznych Niemiec

W krajach kandydujących do Unii Europejskiej wielkie znaczenie ma kwestia utrzymania suwerenności. Moim zdaniem przystąpienie do Unii nie ogranicza suwerenności, lecz ją zwiększa, ponieważ Unia łączy wiele suwerenności państw członkowskich i stwarza odpowiednie kompetencje wspólnego podejmowania decyzji. Oto dwa przykłady. Szwajcaria chce nadal pozostać poza UE, ale zarazem być obecna na rynku unijnym. Stąd z własnej woli uchwalając nowe ustawy opatruje je uwagą, że te są zgodne z prawem unijnym.

Polityka 5.2002 (2335) z dnia 02.02.2002; Komentarze; s. 13
Reklama