Archiwum Polityki

Lustracja z poprawkami

Głosami opozycji posłów PSL Sejm odrzucił prezydencką propozycję nowego zdefiniowania lustracji, przewidującą m.in. wyłączenie z jej trybów całej kategorii funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu. Inicjatywa legislacyjna głowy państwa, zaakceptowana w całości, rzeczywiście mogła spowodować także ograniczenie lustracji, które oznaczałoby w istocie jej kres.

Dotychczasowa ustawa też jednak ma wiele mankamentów, a niektóre procesy lustracyjne są karykaturalne. Z uznaniem przyjmijmy zgodę posłów przynajmniej na te poprawki, które dotyczą spraw proceduralnych.

Polityka 5.2002 (2335) z dnia 02.02.2002; Komentarze; s. 13