Archiwum Polityki

Rządy rzędem

Obecny rząd Rzeczypospolitej różni się co do składu i sposobu działania od poprzednich. Jest mniej liczny – piętnastu ministrów i premier, a od niedawna prawo uczestnictwa w jego posiedzeniach stracili prezesi NIK i NBP. Jak prezentuje się na tle innych gabinetów?

Nazwa gabinet nie zawsze oznacza tyle co rząd. Gabinet (the cabinet) będąc początkowo jedynie pomieszczeniem, w którym zbierali się od końca XVII w. na roboczych spotkaniach ministrowie korony, stał się w ciągu kolejnych dziesięcioleci nazwą centralnego, wykonawczego organu Zjednoczonego Królestwa. We wczesnych latach gabinet działał z upoważnienia i pod kierownictwem monarchy, lecz w ciągu XVIII w. przeszedł w orbitę wpływów parlamentu. Na jego czele stanął pierwszy minister – zwany premierem.

Polityka 5.2002 (2335) z dnia 02.02.2002; Społeczeństwo; s. 72
Reklama