Archiwum Polityki

Wyrwij murom...

W dzisiejszej Polsce od estradowych idoli nie oczekuje się zaangażowania politycznego. Owszem, ciepło witamy ich udział w akcjach charytatywnych, ale nazbyt widoczne uwikłanie w politykę budzi, ujmując sprawę łagodnie, kontrowersje.

Negatywnych reakcji na uwikłanie artysty w politykę doświadczył kilka lat temu Grzegorz Ciechowski, kiedy w telewizji pojawił się teledysk z jego piosenką o Czeczenii. Padły oskarżenia, że lider Republiki żeruje na ofiarach wojny, a za organizowanymi podówczas koncertami na rzecz Czeczenów kryje się zwykła interesowność. Czy był to efekt potocznego przekonania, wedle którego warunki wolnej konkurencji, także w życiu estradowym, wykluczają szczerość gestów i słów?

Polityka 38.2001 (2316) z dnia 22.09.2001; Kultura; s. 50
Reklama