Archiwum Polityki

Apel Muzeum Niepodległości

W kwietniu 2001 r. została otwarta w Muzeum Niepodległości w Warszawie wystawa „Kto ty jesteś? Znaki polskiej tożsamości narodowej w latach 1794–1918”. Jej przesłanie to uświadomienie – przede wszystkim młodemu widzowi – roli, jaką w podtrzymaniu świadomości narodowej i uczuć patriotycznych licznych pokoleń Polaków odegrała polska symbolika narodowa.

Pragnęlibyśmy wzbogacić tę wystawę o nowe pamiątki. Dlatego zwracamy się z publicznym apelem o przekazanie do naszych zbiorów wszelkiego typu materiałów związanych z wychowaniem patriotycznym Polaków, upamiętnieniem tradycji niepodległościowych, obchodami rocznic narodowych.

Polityka 39.2001 (2317) z dnia 29.09.2001; Listy; s. 101
Reklama