Archiwum Polityki

Apel Muzeum Niepodległości

W kwietniu 2001 r. została otwarta w Muzeum Niepodległości w Warszawie wystawa „Kto ty jesteś? Znaki polskiej tożsamości narodowej w latach 1794–1918”. Jej przesłanie to uświadomienie – przede wszystkim młodemu widzowi – roli, jaką w podtrzymaniu świadomości narodowej i uczuć patriotycznych licznych pokoleń Polaków odegrała polska symbolika narodowa.

Pragnęlibyśmy wzbogacić tę wystawę o nowe pamiątki. Dlatego zwracamy się z publicznym apelem o przekazanie do naszych zbiorów wszelkiego typu materiałów związanych z wychowaniem patriotycznym Polaków, upamiętnieniem tradycji niepodległościowych, obchodami rocznic narodowych. Mamy nadzieję, że będą to eksponaty z wizerunkiem Orła Białego, naszą biało-czerwoną flagą, biżuteria patriotyczna (nie tylko z okresu powstania styczniowego, ale i stanu wojennego), nuty, druki ulotne, książki pisane dla dania świadectwa prawdzie, jak i „ku pokrzepieniu serc”. Interesują nas eksponaty autentyczne, unikatowe. Prosimy, sięgnijcie Państwo do domowych szuflad i archiwów, przejrzyjcie stare fotografie z uroczystości narodowych i religijnych, zbiory pamiątek. Interesują nas również obrazy, grafika, rysunek, rzeźba.

Czekamy na zgłoszenia – telefoniczne, osobiste, listowne do 15 października 2001 r. Eksponaty od Państwa będziemy przyjmować protokolarnie (po uprzednim uzgodnieniu szczegółów).

Nasz adres: Muzeum Niepodległości, al. „Solidarności” 62, 00-240 Warszawa. Telefon kontaktowy: 826 90 91 lub 826 90 92 w. 54 lub 45 (dział Gromadzenia Zbiorów).

Ofiarowane dary zamierzamy zaprezentować na wystawie w listopadzie 2001 r. w ramach Dni Niepodległości – obchodów Święta Narodowego. Na ofiarodawców najciekawszych eksponatów czekają nagrody rzeczowe w postaci wydawnictw albumowych i książek.

Polityka 39.2001 (2317) z dnia 29.09.2001; Listy; s. 101
Reklama