Archiwum Polityki

Opanować GADA

Postęp w terapii genowej jest tak duży, że bez przesady można mówić o nowej erze w medycynie.

W czasie rozmowy z redaktorami tygodnika „New Statesman” wybitny brytyjski genetyk Steve Jones pesymistycznie ocenił perspektywy terapii genetycznej. „Odczytanie mapy ludzkiego genomu (6 lat temu – przyp. autora) spowodowało falę euforycznych przewidywań, że nauka stworzy nowe cudowne leki.(…) Do niedawna terapia genetyczna nie działała w ogóle. Dziś zrobiono już pewne postępy w niektórych przypadkach – leczy się wrodzone defekty immunologiczne u dzieci w łonie matki – i to jest wspaniałe.

Polityka 30.2007 (2614) z dnia 28.07.2007; Nauka; s. 68