Archiwum Polityki

Śmiały Żmudzin

Należy do pionierów medycyny w Królestwie Polskim. Został zabity przez drukarza wydawanego przez siebie pisma. Na procesie mordercy wątki społeczne mieszały się z patriotycznymi.

15 listopada 1877 r. Warszawa pożegnała znakomitego chirurga profesora Polikarpa Girsztowta. Dawno nie było w stolicy tak uroczystego pogrzebu, dawno nad trumną nie zgromadziły się takie tłumy. Czym zasłużył sobie na takie pożegnanie? Trzeba uczciwie powiedzieć, że chociaż był wybitnym chirurgiem i bardzo dobrym lekarzem, najwyższej klasy nauczycielem akademickim, wreszcie – człowiekiem zaangażowanym bez reszty w sprawy polskiego piśmiennictwa lekarskiego, główną przyczyną tak licznego uczestnictwa w pogrzebie były niezwykłe okoliczności jego śmierci.

Pomocnik Historyczny Nr 2/2008 (90058) z dnia 16.08.2008; Pomocnik Historyczny; s. 28