Archiwum Polityki

Ściągawka dla wyborców

Poprosiliśmy sztaby sześciu głównych ugrupowań (które osiągają najlepsze wyniki w sondażach przedwyborczych), aby przygotowały kilka trudnych pytań dla swoich rywali. Z założenia mają one sprawić kłopoty, zmusić do przemyśleń, dotknąć drażliwych punktów programów konkurentów. Wyniki naszej ankiety czytelnicy mogą potraktować jako ściągawkę, gdy podczas spotkań przedwyborczych kandydatów do foteli na Wiejskiej przychodzi czas na tzw. pytania z sali.

Pytania, jakie nadesłały nam komitety wyborcze, pokazują, że akcent ważności wyraźnie przesunął się z kwestii ideologicznych na gospodarcze: podatki, kodeks pracy, budżet, finanse publiczne, reforma zdrowia, ZUS, VAT, rolnictwo. Oprócz tego oczywiście wyzwania chwili – bezpieczeństwo, korupcja, etyka urzędników i parlamentarzystów. I chociaż nadal można spotkać tu sporo demagogii, pustej retoryki, wiele pytań miło zaskakuje swoją rzeczowością.

Parlamentarzyści pamiętają sobie nawzajem głosowania w Sejmie. To pozytywne zjawisko, pokazujące, że gra stała się bardziej konkretna; mniej tu haseł, a więcej legislacyjnej codzienności. Tylko AWSP zainteresowały sprawy głośne przed laty, jak aborcja i religia w szkole. Prawica zadaje jeszcze czasami pytania o PRL-owską przeszłość, ale coraz częściej chodzi już o czasy III RP, o walki wewnątrz środowisk postsolidarnościowych, o żale niejako wewnętrzne. Powraca lustracja i inne demony ostatnich lat. Natomiast SLD i PSL trzymają się w moralno-politycznej jedności. Sojusz w odpowiedzi na naszą ankietę przysłał kilka pytań zbiorczych dla AWSP, PO, PiS i UW, argumentując, że nie ma powodu traktować oddzielnie partii, które od 1997 r. tworzyły rząd, choć potem ewakuowały się na bezpieczne pozycje kontestatorów.

Pytania do SLD-UP

PSL:
1. Jakim konkretnym programem wyjścia rolnictwa z kryzysu dysponuje SLD?
2. Ile liberalizmu przewiduje powyborczy program Sojuszu?
3. Czy SLD dostrzega – wobec zapaści państwa, gospodarki, finansów i frustracji społecznej – potrzebę stworzenia dużej koalicji wszystkich sił w przyszłym parlamencie?

Unia Wolności:
1.
Dlaczego SLD jest przeciw uproszczeniu systemu podatkowego i proponuje kolejne ulgi.

Polityka 36.2001 (2314) z dnia 08.09.2001; Kraj; s. 32
Reklama