Archiwum Polityki

„Wirus bojowy”

Schemat w artykule Wojciecha Łuczaka (POLITYKA 34) nieprecyzyjnie informuje o chorobach wywoływanych przez drobnoustroje. Zapis: „dur brzuszny (riketsjowe)” wprowadza w błąd. Dur brzuszny jest chorobą powodowaną przez bakterię o nazwie Salmonella typhi, natomiast riketsje są przyczyną chorób zaliczanych do grupy duru klasycznego (wśród nich są m.in.: dur wysypkowy epidemiczny i dur zaroślowy), jak również gorączkę okopową i inne. Także określenie „zakażenie żołądkowo-jelitowe” jest niezbyt dokładne, ponieważ powinno się stosować pojęcie: zakażenie pokarmowe. Pisząc o zbrodniczych eksperymentach prowadzonych w latach 30. i 40. na terenie ZSRR i dotyczących przenoszenia dżumy, autorowi chodziło prawdopodobnie o pchły, a nie o wszy. Pchły, pasożytujące na zakażonych bakteriami dżumy szczurach, zakażają człowieka. Broń biologiczna jest realnym zagrożeniem dla świata, a więc potencjalnie także dla naszego kraju. Przebieg infekcji w takich warunkach może być o wiele bardziej burzliwy aniżeli znany z tzw. klasycznych opisów. Zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę chorobotwórcze możliwości celowo genetycznie modyfikowanych drobnoustrojów. (...)

Prof. Jacek Juszczyk, specjalista chorób zakaźnych
Akademia Medyczna w Poznaniu

Polityka 36.2001 (2314) z dnia 08.09.2001; Listy; s. 47
Reklama