Archiwum Polityki

Witaj „Newsweeku”

Witamy konkurencję: na początku września ukazał się pierwszy numer tygodnika „Newsweek Polska”. Wydawcą polskiej wersji amerykańskiego tygodnika jest niemiecka spółka Axel Springer Polska. Rynek tzw. tygodników opinii, do których zalicza się „Politykę” (lidera pod względem wielkości sprzedaży), „Wprost”, „Przegląd”, „Tygodnik Powszechny”, „Nowe Państwo” i kilka innych, był już ostatnim segmentem polskiej prasy omijanym przez zagraniczne koncerny medialne, które zdominowały zarówno rynek dzienników jak i czasopism. Było kwestią czasu, kiedy także w grupie tygodników pojawi się licencyjny konkurent. Przymierzało się do tego kilku wydawców, ale zniechęcało ich silne przywiązanie czytelników do istniejących tytułów i zrozumiała obawa przed wplątaniem zagranicznych wydawców w sferę polskiej polityki. Twórcy „Newsweeka Polska” podjęli wyzwanie, angażując w przedsięwzięcie znaczne środki. Z lektury pierwszych wydań nowego tygodnika, redagowanego przez zespół pod kierownictwem Tomasza Wróblewskiego, odnosimy wrażenie, że formuły „Polityki” i „Newsweeka Polska” bardzo się od siebie różnią, ale z tym większą ciekawością będziemy czekać na kolejne wydania, bo – wiemy to z własnego doświadczenia – charakter pisma buduje się żmudnie, krok po kroku, tydzień po tygodniu. Mimo konkurencyjnych zagrożeń, cieszymy się z obecności nowego tytułu, gdyż to nie tylko poszerza pole czytelniczego wyboru, ale także daje nowe impulsy doskonalenia naszego tygodnika, co, bez popadania w gorączkę, obiecujemy.

Polityka 37.2001 (2315) z dnia 15.09.2001; Komentarze; s. 13
Reklama