Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Po raz dziesiąty grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod dyrekcją Jurka Owsiaka. Tym razem zebrane pieniądze będą przeznaczone na wyposażenie sal operacyjnych i pooperacyjnych sal intensywnej opieki w szpitalach dziecięcych. Fundacja WOŚP chce pomóc jak największej liczbie dzieci z wrodzonymi wadami. Stoły operacyjne, respiratory, inkubatory kupione za zebrane pieniądze mają znaleźć się w 30 wytypowanych placówkach. Po wstępnym podsumowaniu tegorocznej zbiórki ogłoszono, że na koncie Orkiestry znalazło się 20 mln zł. Minister finansów wydał zarządzenie, na mocy którego sprzęt sprowadzany przez Orkiestrę z zagranicy będzie zwolniony z cła i podatków.

Drugie święta


W cerkwi przy ul. Targowej w Warszawie wyznawcy prawosławia świętowali Boże Narodzenie. Zgodnie z kalendarzem juliańskim przypada ono dwa tygodnie później niż w kalendarzu gregoriańskim obowiązującym w kościele katolickim. Liczbę wyznawców prawosławia w Polsce oblicza się na około 600 tys.

Skarb Kaczmarka


Wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra skarbu Wiesława Kaczmarka został odrzucony. Po bardzo burzliwej dyskusji pełnej inwektyw padających z sejmowej trybuny zarówno pod adresem rządu jak i opozycji tylko 169 posłów głosowało za odwołaniem ministra. Przeciw wnioskowi oddano 251 głosów.

Rząd radzi radzie


Cztery godziny trwało spotkanie przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej z premierem i ministrami. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Leszka Millera. Potwierdziło ono niezależność banku centralnego, odsunęło chwilowo inicjatywę poselską PSL i UP zmieniającą ustawę o NBP, ale ministrowie nadal oczekują na znaczące obniżenie stóp procentowych. Komentarz s. 15.

Podpis w ciemno


Wyrok na braci Kowalczyków, którzy w 1971 r. wysadzili w powietrze aulę WSP w Opolu protestując przeciwko rządom PZPR w PRL, nie będzie uchylony.

Polityka 3.2002 (2333) z dnia 19.01.2002; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama