Archiwum Polityki

„Czy jadłeś z Chińczykiem?”

W związku z artykułem pp. Adamczewskiego i Garlickiego (POLITYKA 47/01) chciałbym poinformować, iż przemiany ustrojowe nie były aż tak surowe dla p. Kasi z Senatorskiej. Dawna stołówka z Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej mieści się teraz na ulicy Okopowej, na odcinku między ul. Wolską i Żytnią, tuż obok restauracji Rong Vang i ma się całkiem dobrze. Nosi teraz wdzięczną nazwę Bar Chińczyk. Potrawy i obsługa ciągle te same. Ząb czasu nic tu nie zmienił.

Grzegorz L. Liszczyk, Warszawa

Polityka 3.2002 (2333) z dnia 19.01.2002; Listy; s. 81
Reklama