Archiwum Polityki

Zbyt tajne akta

Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił skargi „Tygodnika Pułtuskiego” domagającego się od starosty wglądu do akt sprawy o pozwolenie na budowę, co redakcja uzasadniała potrzebą sprawdzenia zarzutów o korupcję. Akta indywidualnych spraw administracyjnych nie mogą być udostępniane dziennikarzom, ponieważ zawierają prywatne dane osobowe – podkreślił sąd, co główny inspektor ochrony danych osobowych publicznie pochwalił, bo „nie może być tak, żeby każdy mógł mieć wgląd w każde akta”.

Polityka 50.2001 (2328) z dnia 15.12.2001; Komentarze; s. 13