Archiwum Polityki

Sztuka znieważania

Karierę robi słowo „retoryka”. Nazwano głowę państwa „oszustem”, tłumaczy się to określenie „retoryką” wypowiedzi. Spostponowano damę jako „czarownicę”, usłużny obrońca tłumaczy, że to „figura retoryczna”. Tak to antyczna sztuka przemawiania tworzy alibi dla brutalnych zniewag i zniesławień.

Retoryka w encyklopediach różnie nazywana: krasomówstwem, sztuką, umiejętnością ozdobnego przemawiania, wysławiania się, ma swego ojca w osobie rzymskiego pedagoga i mówcy.

Polityka 35.2007 (2618) z dnia 01.09.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 18
Reklama