Archiwum Polityki

Bez obciachu

Mirosław Pęczak: – Jaki właściwie jest twój stosunek do twórczości Jacka Kaczmarskiego? Mam tu przed sobą wywiad sprzed 15 lat. Wypowiadasz się tam o Kaczmarskim niezbyt przychylnie...

Krzysztof Grabaż Grabowski: – Paweł Dunin Wąsowicz, który ten wywiad przeprowadzał, bardzo dla mojej pisaniny istotna postać, zasugerował, że jestem rockowym Kaczmarskim, więc w pierwszym impulsywnym odruchu zdystansowałem się wobec tej ryzykownej tezy. Ówczesny brak akceptacji Kaczmarskiego wynikał z dwóch powodów.

Polityka 9.2008 (2643) z dnia 01.03.2008; Kultura; s. 68