Archiwum Polityki

Patrzą nam na ręce

Po wakacjach parlamentarnych i po trzech latach licznych zapewnień projekt ustawy reprywatyzacyjnej znajdzie się podobno na plenum Sejmu. Kto chce, niech wierzy.

Zasadnicze spory co do zakresu reprywatyzacji i jej kosztów (ostatni szacunek to 60 mld zł) nie mogą zmienić faktu, że interesuje się nią społeczność międzynarodowa. Parlament europejski nie tylko krytycznie ocenił pomysł uzależnienia odszkodowania od posiadania obywatelstwa polskiego i pięcioletniego zamieszkania w Polsce, ale i rozważa przesłuchanie przedstawiciela rządu polskiego w sprawie opóźnień propozycji reprywatyzacyjnych.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Komentarze; s. 13